0
Your Rating
Rank
N/A, it has 17 monthly views
Alternative
Qingshang Fushu De Tezhongbing Zhi Wang Chongsheng Xiaoyuan Hou Que Yiwai Shou Nusheng Huanying?!Qíngshāng Fùshǔ de Tèzhǒngbīng Zhī Wáng Chóngshēng Xiàoyuán Hòu Què Yìwài Shòu Nǚshēng Huānyíng?!The King of the Special ForcesThe Special Agent With Negative Eq Reincarnated as a Student and Became Popular With the Ladies?!情商负数的特种兵之王重生校园后却意外受女生欢迎?!
Author(s)
Artist(s)
Genre(s)
Type
Manhua